Nature Tours

nevelwoudNature Tours / Natuurreizen

Special ‘Go Green’ nature tours: 70% nature, 30% culture
Speciale ‘groene’ natuurtochten: 70% natuur, 30% cultuur

With biologist/travel writer Sjon Hauser as tour leader
Met bioloog en reisboekenschrijver Sjon Hauser als reisleider

Wang Chin route

(T-1951)

Phitsanulok-Wang Chin-Chiang Mai (6 days, 5 nights/6 dagen, 5 nachten)
This tour will bring you first to the  little known eastern part of North Thailand near the Laotian border. Subsequently, we go across the region from the eastern to the western part. Tourleader is Dutch travel writer and biologist Sjon Hauser.  He lived for more than 20 years in the north and his knowledge of Thailand’s flora and fauna will give an extra dimension to this extraordinary tour.
Deze reis kom je eerst in het weinig bekende oostelijke deel Van Noord-Thailand bij de grens met Laos. Daarna steken we  vandaar dwars door de streek naar het westelijke deel. Reisleider is de Nederlandse reisboekenschrijver en bioloog Sjon Hauser. Hij woont al meer dan 20 jaar in het noorden en zijn kennis van de Thaise flora en fauna zal een extra dimensie aan deze buitengewone reis geven.

Sjon Hauser, your tour leaderWe travel in a comfortable minibus and start from Phitsanulok. These days we will visit a number of Thailand’s most beautiful national parks, such as Phu Hin Rong Kla and Wiang Kosai with their rich flora and fauna. Also Si Satchanalai Historical Park with its treasures from the past is included in the programme. The exploration of Doi Inthanon, Thailand’s highest mountain, is a highlight of the tour. We’ll often be in the nature, walk to waterfalls and hot springs and stroll through the cloud forest, but there are no exhausting treks. We will also visit a number of beautiful temples and the villages of mountain tribes, such as the Hmong. At last, we arrive in bustling Chiang Mai, where you can reflect upon this unique tour through northern Thailand’s nature and culture.

 

Sjon HauserWe reizen in een gerieflijk minibusje en de tocht begint in Phitsanulok. De komende dagen bezoeken we een aantal van Thailands mooiste nationaal parken zoals het Phu Hin Rong Kla en Wiang Kosai nationaal park met hun rijke flora en fauna. Ook het Si Satchanalai historisch park met zijn schatten uit het verleden staat op het programma. Het verkennen van Doi Inthanon, Thailands hoogste berg, is een van de hoogtepunten van de tour. We zullen vaak middenin de natuur zijn, naar watervallen en warmwaterbronnen wandelen en door het nevelwoud struinen, maar er zijn geen uitputtende trektochten. We gaan ook enkele prachtige tempels bekijken en brengen een bezoek aan dorpjes van bergvolkeren, zoals de Hmong. Tenslotte bereiken we de wervelende stad Chiang Mai, waar je met veel genoegen zult terugkijken op deze unieke tocht door de Noord-Thaise natuur en cultuur.

Panya GardenProgramme / programma

Day 1/Dag 1. (Bangkok or Chiang Mai) – Phitsanulok – Nakhon Thai
From Chiang Mai you can go for free to Phitsanulok by minibus. It leaves in the morning and it is a pleasant trip of 5 hours to Phitsanulok. From Bangkok you can go to Phitsanulok by train, bus or airplane (not for free).
In Phitsanulok you will meet tourleader Sjon Hauser and have the opportunity to visit Wat Yai with the much venerated Phra Phuttha Chinnawat Buddha image. Subsequently, we will go by minibus to Nakhon Thai, about 100 kms to the east. The bungalows of Panya Garden Resort where we will spend two nights are surrounded by paddy fields and teak trees.

Phra Phuttha ChinnawatWanneer je van Chiang Mai naar Phitsanulok wilt gaan, dan kun gratis meerijden in het minibusje dat ‘s ochtends vertrekt. Het is een aangename tocht van 5 uur naar Phitsanulok. Vanuit Bangkok kun je per trein, bus of vliegtuig naar Phitsanulok gaan (niet gratis!!).
In Phitsanulok wacht reisleider Sjon Hauser je op en heb je de gelegenheid Wat Yai te bezoeken, de tempel met het buitengewoon vereerde Phra Phuttha Chinnawat boeddhabeeld.
Vervolgens vertrekken we met het minibusje naar Nakhon Thai, ongeveer 100 km oostelijker gelegen. Daar zullen we twee nachten doorbrengen in de bungalows van het Panya Garden Resort die zijn omgeven door rijstvelden en teakbos.

Lan Hin PumboomvarensDay 2/Dag 2. Nakhon Thai – Phu Hin Rong Kla National Park – Nakhon Thai
After an early and simple breakfast we’ll ascend the foothills of Phu Hin Rong Kla, and a steep climb brings us to the extensive flat top of this mountain. We will stroll on a few short trails through the dense evergreen/montane cloud forest. The area has been a major stronghold of Thailand’s communist liberation army in the 1970s, and we’ll see the remains of the training camp and the caves and rocks they used as air raid shelters. A few kilometres from there we’ll walk to the Lan Hin Pum, queer looking rock formations at the edge of the mountain’s summit. Here the vistas are impressive and it’s an ideal place to have a picnic lunch. After lunch we will visit a Hmong-village in the national park. In the past, these tribal people grew opium, at present cabbages are their main crop. At last, if there is still time and energy for it, we will visit a small museum devoted to the mountain’s turbulent history, or have a short stroll at Lan Hin Taek, another area with strange rock formations. At dusk we return to our bungalows. Flowers in the park: Flowers from Phu Hin Rong Kla—a photo gallery More information about the national park in: Phu Hin Rong Kla, bizarre rock formations and montane forest

 

kool ladenElaeocarpusNa een vroeg en eenvoudig ontbijt rijden we naar de voet van Phu Hin Rong Kla. Een steile klim brengt ons vervolgens bij de uitgestrekte platte top van deze tafelberg. We gaan eerst een paar korte wandelingen maken door het dichte evergreen bos en nevelwoud. Het gebied was in de jaren zeventig van de vorige eeuw een belangrijk bolwerk van het bevrijdingsleger van de Thaise communistische partij. We zullen er de overblijfselen van hun trainingskamp zien en de grotten en rotsen die ze gebruikten als schuilplaatsen bij luchtaanvallen. Daarna wandelen we naar de Lan Hin Pum, een veld vreemde knolvormige rotsen aan de rand van een diepe afgrond. Het uitzicht is er indrukwekkend en het is de ideale plek voor een picknick lunch. Daarna gaan we rondkijken in een Hmong-dorp in het nationaal park. In het verleden teelden deze mensen papavers, nu is kool hun belangrijkste gewas. Als er nog tijd en energie over is bezoeken we tenslotte een klein museum gewijd aan de wervelende geschiedenis van de berg, of maken we een korte wandeling bij de Lan Hin Taek, een gebied met weer andere vreemde rotsformaties. Tegen de avond zijn we terug bij onze bungalows. Veel foto’s van de prachtige bloemen in het park in: Flowers from Phu Hin Rong Kla—a photo gallery Meer andere informatie: Phu Hin Rong Kla, bizarre rock formations and montane forest

ooievaarslotus pondSpirit house Nang KaeoDay 3/Dag3. Nakhon Thai – Wang Chin
This day our route cuts across the centre of the northern region. The whole day we’ll be surrounded by low hills and mountains and a picturesque countryside. We will stop a few times to see the various kinds of crops grown from nearby. Usually we’ll see farmers working in their paddy fields, and thousands of storks and egrets are attracted to the muddy fields to look for food.
On the way to Si Satchanalai Historical Park we will make a stop at a local spirit house where devotees have offered hundreds of wooden phalluses to appease a female spirit.  In Si Satchanalai one feels like strolling through a deserted city from the remote past. Most ruins are 600-700 years old. After lunch on the bank of Yom River, we continue to Punjen Hide Away Resort where you can relax at the swimming pool. In the evening we can explore the surrounding countryside and forest. Many animals use to leave their hide-away at that time and maybe we are lucky to spot them during a short night walk.

 

Ruins Si Satchanalai Historical ParkEgrets at the historical parkSwimming pool Wang Chin.Deze dag rijden we door het hart van de noordelijke regio. We zijn voortdurend omringd door heuvels en bergen en schilderachtig platteland. We stoppen een paar keer om de velden in te lopen en te kijken wat er zoal verbouwd wordt. Meestal zien we wel ergens boeren aan het werk in hun rijstvelden. Duizenden ooievaars en koereigers worden door de modderige velden aangetrokken om er voedsel te zoeken.
Op weg naar het Si Satchanalai historisch park stoppen we bij een lokaal geestenhuisje waar de toegewijden honderden houten fallussen hebben geofferd om de vrouwelijke geest goed te stemmen. In Si Satchanalai heb je het gevoel door een verlaten stad uit het verre verleden te lopen— de meeste ruïnes zijn 600-700 jaar oud. Na de lunch aan de rivier de Yom zetten we onze reis voort naar het Punjen Hide Away Resort waar je bij het zwembad kunt relaxen. Na het avondeten kunnen we een nachtwandeling maken op het platteland en door het aangrenzende bos. ‘s Avonds zijn veel dieren actief en misschien hebben we het geluk er een paar te spotten.

Day 4/Dag 4. Wang Chin
water buffaloebutterflyWe rise early to visit Wang Chin’s morning market where often interesting forest products are sold. That early we will also see the local monks on their round with the alms bowl. If you wish to do so, you can offer them some food and flowers. We return to the resort for breakfast and to make a walk through splendid nature to a small waterfall. Colourful insects, in particular butterflies, are often attracted to this area. After a picnic lunch we will return to the resort to explore the surrounding countryside and to relax at the swimming pool.
We staan vroeg op en gaan meteen naar de ochtendmarkt van Wang Chin, waar vaak interessante producten uit het bos worden verkocht. De vroege ochtend is ook de tijd om de locale monniken op hun ronde met de bedelnap te zien. Als je wilt kun je ze zelf wat eten en bloemen offeren. We keren naar het resort terug voor het ontbijt. Daarna gaan we door prachtige natuur naar een kleine waterval wandelen. Je kunt hier veel kleurrijke insecten vinden, met name vlinders. Na een picknick lunch lopen we terug naar het resort en verkennen er het ‘pure’ platteland. Daarna kun je weer relaxen bij het zwembadje.

Day 5/Dag 5. Wang Chin -Thoen – Hot – Mae Chaem
Khruba Si Wichai, Mae PangKhruba Si Wichai, wax imageOp Luang GorgeAfter an early breakfast we will continue our tour in western direction. It is a quiet route to Li, a district reputed as the homeland of northern Thailand’s holy monk Khruba Si Wichai. In the 1920s and 1930s he became a regional hero because of his many projects, including the renovation of the North’s most venerated temples. We’ll visit Wat Mae Pang on a hill top near the village where he was born. He has been the abbot of this temple for many years. We continue to Doi Tao for a lunch near the Bhumibol reservoir. After lunch we will visit the Op Luang Gorge where the Mae Chaem Rivier has cut a tunnel through the granite rocks. During a nature walk of 1½ hour we’ll see prehistoric rock paintings and impressive lianas in the deciduous forest. Continuing to Mae Chaem we will have a short stop at a hot spring.  Our resort in Mae Chaem is situated in the foothills of Doi Inthanon mountain. In the evening Navasoung Resort serves both Thai and western food (not included).

 

flowersNa een vroeg ontbijt zetten we onze reis voort in westelijke richting. De weg naar Li is rustig. Dit district is bekend als de geboortegrond van Khruba Si Wichai, de heilige monnik van Noord-Thailand. In de jaren twintig en dertig van de vorige eeuw werd hij een regionale held vanwege zijn vele religieuze projecten, waaronder de renovatie van Noord-Thailands bekendste tempels. We brengen een bezoek aan Wat Mae Pang, een tempel op een heuvel nabij het dorp waar de monnik was geboren. Hij was vele jaren de abt van deze tempel. Daarna rijden we verder naar Doi Tao om te gaan lunchen bij het Bhumibol-stuwmeer. Vervolgens bezoeken we de Op Luang Kloof waar de rivier de Mae Chaem een tunnel door de rotsen van graniet heeft geslepen. We maken er een wandeling van anderhalf uur en zien onderweg prehistorische rotsschilderingen en de indrukwekkende lianen van het ‘blad verliezende’ bos. Meer over dit boeiende natuurgebied in: Hot, Op Luang en Tham Tong—toeristisch nog onbedorven Vanaf Op Luang Kloof is het een korte rit naar een warmwaterbron. Ons resort ligt 40 km noordelijker aan de voet van de berg Doi Inthanon. ‘s Avonds kun je in dit Navasoung Resort heerlijk Thais, maar ook westers eten (niet inclusief).

Day 6/Dag 6. Mae Chaem – Doi Inthanon – Chiang Mai
nevelwoud Doi IsalamanderAfter breakfast we will ascend Doi Inthanon. Halfway towards the summit we’ll walk through lush forest to the Mae Pan Falls. At the summit we’ll explore the magnificent cloud forest and visit a monument at exactly Thailand’s highest spot (2565 m a.s.l.). The cloud forest is home of a number of extremely rare bird species. More about this sublime reserve in: Doi Inthanon, Thailand’s highest peak with cloud forests Eventually, we will visit two large Royal Chedis a little downhill. We’ll have lunch near the national park’s headquarters and subsequently visit the royal project at a Hmong village. The project promotes alternative highland agriculture among the tribal population. After relaxing at an impressive waterfall we leave the national park. As there is no good alternative, the last sixty kilometres to Chiang Mai will be on a highway with heavy traffic. Our guide/driver will bring you to your hotel in the city and that is the end of this extraordinary tour through northern Thailand’s nature and culture.

 

Royal Chedisunbird Doi INa het ontbijt zullen we in het minibusje Doi Inthanon op rijden. Halverwege de top maken we een wandeling door het weelderige bos bij de Mae Pan-waterval. Op de top maken we opnieuw een korte wandeling, door het magistrale nevelwoud, en bezoeken het monument exact op het allerhoogste punt van Thailand (2565 m boven zeeniveau). In het nevelwoud komen vogelsoorten voor die vrijwel nergens anders te vinden zijn. Als er genoeg tijd voor over is gaan we eventueel ook nog even de twee grote Koninklijke Chedi’s wat lager op de berg bekijken. Na de lunch bij het hoofdkwartier van het park bezoeken we het koninklijke project van het Hmong-dorp Khun Klang. Het project stimuleert het verbouwen van alternatieve gewassen bij de bergvolkeren. Daarna relaxen we nog even bij de indrukwekkende Watchirathan-waterval en verlaten het nationaal park. More about this sublime reserve in: Doi Inthanon, Thailand’s highest peak with cloud forests De laatste 60 km naar Chiang Mai rijden we helaas over een drukke vierbaansweg—een goed alternatief is er niet. Onze chauffeur/gids zet je af bij je hotel in de stad en dat betekent het einde van deze bijzondere reis door de Noord-Thaise natuur en cultuur.

map Wang Chin route
This tour will be executed in cooperation with Greenwood Travel in Bangkok. For more information, please visit their website:
website: www.greenwoodtravel.nl/tours/chiangmai/go-green-wang-chin-route-6-dagen-5-nachten/ :For reservations, also contact Greenwood Travel: www.greenwoodtravel.nl
Deze reis wordt uitgevoerd onder de vleugels van het reisbureau Greenwood Travel in Bangkok en meer informatie erover vind je op hun website:www.greenwoodtravel.nl/tours/chiangmai/go-green-wang-chin-route-6-dagen-5-nachten/ Boekingen dienen ook bij www.greenwoodtravel.nl gedaan te worden.

This tour is for little groups of four to maximal eight persons. The best time of the year for this tour is from May to November. During this period northern Thailand’s nature is lush and beautiful, while there is much activity in the paddies and upland fields. During December and January some parts of the North, that attract few tourists the remaining year, can be crowded with cool season tourists from Bangkok, in particular during weekends and holidays. This may pose a problem for making reservations. On the other hand, from February – April, the forests at the lower elevations are dormant and desiccated, while there is little agricultural activity.

Deze tour is voor kleine groepjes van vier tot maximaal acht personen. De beste tijd om zo’n reis te maken is van mei – november. Dan is de natuur het mooist en het platteland het levendigst. In december en januari kan men in sommige gebieden wel eens verrast worden door het massale Thaise wintertoerisme (en tijdens de feestdagen kan reserveren een probleem zijn), terwijl het landschap in het laagland van februari-april doorgaans gortdroog is en er op de akkers en er op de rijstvelden en akkers weinig gebeurt.

Price of the tour: min. 15,000 baht per person.

All accommodation, transportation from Phitsanulok (minibus, boat), meals (except for alcoholic drinks, and dinner on day 5) and entrance fees are included.

For more information and for reservation and booking: www.greenwoodtravel.nl


Nan route (T-1952)

Phitsanulok-Nan-Chiang Mai (6 days, 5 nights/6 dagen, 5 nachten)
The little known treasures of northern Thailandwith English speaking tourleader

Nan routeThis tour — 70% nature, 30% culture — will bring you to the little known eastern part of North Thailand near the Laotian border. Tourleader is Dutch travel writer and biologist Sjon Hauser. He lived for more than 20 years in the north and his knowledge of Thailand’s flora and fauna will give an extra demension to this extraordinary tour. We start in Phitsanulok and will visit a number of Thailand’s most impressive national parks, Phu Hin Rong Kla and Doi Phu Kha with their interesting flora and and fauna. We will stop in a number of tribal villages, including a Mlabri community, also known as the ‘Spirits of the Yellow Leaves’. Following a boat trip on the Sirikit Reservoir we will explore the beautiful temples in Nan, one of the cultural centres of the region and a town with a pleasant easy-going atmosphere. At last we arrive in Chiang Mai, the bustling capital of the north.

Programme

Day 1/Dag 1. (Bangkok/Chiang Mai) – Phitsanulok – Nakhon Thai

Day 2/Dag 2. Nakhon Thai – Phu Hin Rong Kla – Nakhon Thai

The first two days are exactly the same as in the Wang Chin route (see above).
De eerste twee dagen zijn identiek aan die van de Wang Chin route (zie boven).

Day 3/Day 3. Nakhon Thai – Sirikit reservoir – Pak Nai – Nan
rijstveldenwrak autoSak Yaipla buekThis day our route cuts across the eastern part of North Thailand. The whole day we’ll be surrounded by low hills and mountains and a picturesque countryside. We will stop a few times to see the various kinds of crops grown from nearby, such as corn, cassave, rubber and cashew nuts. Often farmers can be seen working in their paddy fields. The latter attract thousands of storks and egrets that prey on frogs and small fish.
We will visit the world’s largest (remaining) teak tree — the exploration of the teak forests was a major and critical event in the region’s history. Near the Sirikit Reservoir we will sample the catch from the lake at a small fish market — there may be some  pla buek (Giant Mekong Catfish), one of the world’s largest fresh water fish. From an earthern saddle dam the vistas over the reservoir are superb. After lunch in a floating restaurant, we’ll make a boat trip of about 3 hours to Pak Nai on the northern end of the reservoir.

 

cashew nutsboatreservoirOur minibus will pick us up at Pak Nai to bring us to the Sao Din, spectacular earthern pillars resulting from soil erosion. We’ll continue to Nan where we arrive in the early evening.
We stay in a comfortable hotel in the centre of town.
Dinner is not included. You are recommended to dine el fresco on the bank of the Nan river or in one of the restaurants in town.

Op deze dag rijden we dwars door het oostelijk deel van Noord-Thailand. We zullen de hele dag omringd zijn door bergen, lage heuvels en schilderachtig platteland. We stoppen een paar keer om van dichtbij de gewassen te zien die er verbouwd worden, zoals maïs, cassave, rubber en cashewnootjes. Je ziet vaak boeren in hun rijstvelden werken. Die velden trekken duizenden ooievaars en reigers aan die er jagen op kikkers en kleine visjes.
sao dinwhip snakeFungusWe bezoeken vervolgens  ‘s werelds grootste teakboom. De exploitatie van de teakbossen was een belangrijke en kritieke gebeurtenis in de geschiedenis van de regio. Op een kleine vismarkt zien we vervolgens welke vis er zoal op het Sirikit stuwmeer wordt gevangen. Misschien ligt er een kolossale pla buek (Mekong reuzenmeerval), een van de grootste zoetwatervissen op aarde. Vanaf een aarden zadeldam hebben we een prachtig uitzicht over het grillig gevormde stuwmeer. Na de lunch in een drijvend restaurant maken we een boottocht van ongeveer drie uur naar Pak Nai aan de noordpunt van het stuwmeer.
Ons minibusje zal ons in Pak Nai oppikkenen vandaar naar de Sao Din brengen, een spectaculair landschap van aarden pilaren die ontstaan zijn door regenerosie. Daarna zetten we de reis voort naar Nan waar we vroeg in de avond aankomen. We verblijven er in een comfortabel hotel in het centrum. Het avondeten is niet inbegrepen. Een aanrader is el fresco op de oever van de rivier de Nan te gaan eten of in een van de restaurants in het stadscentrum.

Nan route

Click on map to enlarge

Day 4/Dag 4. Nan – Pua – Doi Phu Kha National Park – Pua
After breakfast we’ll leave for Pua. From there we ascend to the mountainous Doi Phu Kha National Park. We will have a number of short strolls in the ‘ancient forest’, the only place in the world where a kind of fishtail palm thrives. The park has a rich fauna, but the chance to see larger animals is remote. In the montane forest gnarled old trees are completely overgrown with mosses, ferns and orchids. A small restaurant in the park may be closed and in that case we’ll have a picnic lunch. In the afternoon we’ll follow another short trail through dense forest. When we are lucky the rare Bretschneidera siamensis trees (only known from a few places in Asia) are blossoming. At last we descend to the pleasantly located Papua Bhuka Hotel, just outside Pua, with splendid views over the paddy fields and mountains.

Na het ontbijt rijden we naar Pua om vandaar de bergen in te klimmen naar het Doi Phu Kha nationaal park. We zullen er een paar korte wandelingen door het unieke oerbos maken, de enige plaats op de wereld waar een bepaald soort ‘vissenstaartpalm’ gedijt.
Fishtail palms that only occur on Doi Phu Kha.Nan's Wat Phumin with its magnificent 19th century murals.Het park heeft een rijke fauna, maar de kans groot wild te zien is erg klein. In het bergbos zul je knoestige oude woudreuzen zien die geheel begroeid zijn met mos, varens en orchideeën. We lunchen in een klein restaurantje middenin het park en is dat gesloten dan wordt het een picknick lunch. In de middag maken we opnieuw een wandeling door dicht bos en met wat geluk staat de zeldzame Bretschneidera siamensis (een boom die op slechts een paar plekken in Azië voorkomt). Tenslotte dalen we af naar het sfeervolle mooi gelegen Papua Bhuka Hotel. Het ligt net buiten Pua en vanuit het hotel heb je een prachtig uitzicht over de rijstvelden en de bergen.

Day 5/Dag 5. Pua – Nan – Chiang Muan – Phayao
Our hotel near the Doi Phu Kha National Park.A naga guardian and the chedi of Wat Phra That Chae Haeng in Nan.An elder man in the Mlabri community.After breakfast we return to Nan to explore a number of the magnificent temples in and around town, such as Wat Phumin and Wat Phra That Chae Haeng. We’ll have lunch in Nan. West of Nan we’ll visit a Mlabri community and a Hmong village. Thirty years ago the Mlabri still were forest nomads and considered one of the most primitive tribes on earth. Via Chiang Muan en Dok Kham Tai we’ll get to Phayao where we’ll stay in the Arunothai Hotel along the shore of Lake of Phayao. In the late afternoon we’ll make a very short boat trip to a little island in the lake where a Buddhist sanctuary is under construction. Here we can bring an offering for the benefit of our karma. Dinner is not included. There are many fine restaurants along the lake.

Sunset over Lake Phayao.Na het ontbijt keren we terug naar Nan om er een aantal schitterende tempels in en rond de stad te bezoeken, zoals Wat Phumin en Wat Phra That Chae Haeng. We lunchen in Nan en een korte rit brengt ons daarna naar een Mlabri-gemeenschap en een Hmong-dorp. Dertig jaar geleden trokken vele Mlabri nog als nomaden door de bossen van Noord-Thailand en werden als een van de primitiefste volkeren op aarde beschouwd. Via Chiang Muan en Dok Kham Tai bereiken we Phayao waar we overnachten in het Arunothai Hotel dat aan het Meer van Phayao ligt. In de namiddag maken we een korte boottrip naar een klein eilandje in het meer waar een boeddhistisch heiligdom in aanbouw is. We kunnen hier een offerande brengen om ons karma op te vijzelen. Het avondeten is niet inclusief. Dichtbij het hotel liggen talloze goede restaurants aan het meer.

Day 6/Dag 6. Phayao – Wang Nuea – Mae Krachan – Mae On – Chiang Mai
A wonderful, venerated limestone formation in the Mueang On Cave.Rice planting in the surroundings of Chiang Mai.A large Buddha image in a major temple in Phayao.After breakfast we’ll visit Wat Khon Kham, the most famous temple in town with a giant gilded Buddha statue and a garden with cement statues depicting famous Buddhist events, including the bizarre punishments in hell. Then we continue to the other side of the lake where villagers make pestles and mortars from local granite. We’ll visit a waterfall surrounded by lush nature. Subsequently, we’ll cross the mountains to have lunch at the Chiang Rai Hot Spring, one of the very few tourist places during this tour — alas, we’re getting closer to Chiang Mai. Along the road to Chiang Mai we’ll make a stop at the spirit houses devoted to Nang Kaeo where local people offer wooden phallusses. Before Doi Saket we leave the major highway and head for Mae On district to explore the beautiful Mueang On Cave. Nearby is a temple where an old tree trunk is highly venerated. From Mae On onwards to Chiang Mai traffic is getting denser and denser. In this large and interesting city the tour ends. You ‘back to civilization’ , in a world so different from the unspoiled and little explored countryside you have enjoyed the previous days.

Na het ontbijt rijden we naar Wat Khon Kham, een aan het meer gelegen tempel met een enorm verguld boeddhabeeld. In de tempeltuin is een grote verzameling cementen beelden die talloze bekende boeddhistische taferelen uitbeelden, waaronder de folteringen in de hel. Een korte rit brengt ons vervolgens bij een gemeenschap van steenhouwers aan het meer die uit het locale graniet vijzels en mortieren vervaardigen. Daarna bezoeken we een door wilde natuur omgeven waterval en passeren de bergrug ten oosten van Phayao. We lunchen bij de Chiang Rai Warmwaterbronnen, een van de weinig toeristische plaatsen waar je op deze reis komt — maar wat wil je, we naderen Chiang Mai. Nadat we de tocht richting Chiang Mai hebben voortgezet stoppen we even bij de geestenhuizen gewijd aan Nang Kaeo waar de locale bevolking houten fallussen offeren.

This tour will be executed in cooperation with Greenwood Travel in Bangkok. For more information, please visit their website: website: www.greenwoodtravel.nl/tours/chiangmai/go-green-nan-route-6-dagen-5-nachten/ For reservations, also contact Greenwood Travel: www.greenwoodtravel.nl
Deze reis wordt uitgevoerd onder de vleugels van het reisbureau Greenwood Travel in Bangkok en meer informatie erover vind je op hun website: website: www.greenwoodtravel.nl/tours/chiangmai/go-green-nan-route-6-dagen-5-nachten/ Boekingen dienen ook bij www.greenwoodtravel.nl gedaan te worden.

This tour is for little groups of two to maximal eight persons. The best time of the year for this tour is from May to November. During this period northern Thailand’s nature is lush and beautiful, while there is much activity in the paddies and upland fields. During December and January some parts of the North, that attract few tourists the remaining year, can be crowded with cool season tourists from Bangkok, in particular during weekends and holidays. This may pose a problem for making reservations. On the other hand, from February – April, the forests at the lower elevations are dormant and desiccated, while there is little agricultural activity.

Deze tour is voor kleine groepjes van twee tot maximaal acht personen. De beste tijd om zo’n reis te maken is van mei – november. Dan is de natuur het mooist en het platteland het levendigst. In december en januari kan men in sommige gebieden wel eens verrast worden door het massale Thaise wintertoerisme (en tijdens de feestdagen kan reserveren een probleem zijn), terwijl het landschap in het laagland van februari-april doorgaans gortdroog is en er op de akkers en er op de rijstvelden en akkers weinig gebeurt.

Price of the tour: min. 16,500 baht per person.

All accommodation, transportation from Phitsanulok (minibus, boat), meals (except for alcoholic drinks, and dinner on day 5) and entrance fees are included.

For reservation and booking: www.greenwoodtravel.nl