Rocket Festival of Pa Tueng

taking offThe ROCKET FESTIVAL of Pa Tueng.

The rocket festivals (ngan bang fai) of the rainy season are popular all over the Isan (northeastern Thailand), but also in a number of villages in the North these rituals are performed with zest .
Best known in the Chiang Mai area is the festival of Pa Tueng, about 20 km east of the city, in San Kamphaeng District. Usually it takes place during a weekend in June. A visit to the festival is highly recommended, as the launching of the bamboo rockets is big fun. It is combined with a colorful merit making ceremony at the local temple and a drum competition between the large drums from the temples of neighboring villages.
Tijdens de zogenaamde bang fai-festivals worden bamboeraketten afgeschoten die spectaculaire vluchten door de hemel maken. Ze vinden vooral uitbundig plaats in de Isan (Noordoost-Thailand), maar ook in het noorden zijn er dorpen waar men deze ‘regen makende rituelen’ kan aanschouwen.
Het bekendst is het bang fai-festival van Ban Pa Tueng, 20 km ten oosten van Chiang Mai in het district San Kamphaeng. Meestal valt het op een weekend in de maand juni. Het is de moeite waard er heen te gaan. Het afvuren van de raketten wordt gecombineerd met een kleurrijke merit making ceremonie in de locale tempel en een competitie tussen de grote temple drums uit de dorpen in de omgeving.

The village of Pa Tueng is surrounded by paddy fields and low hills. Its name refers to the dominant tree species in the hill forests, the tueng (Dipterocarpus tuberculatus) – see the article Dipterocarps, trees dominating the forests of tropical Asia . The village is well-known in the North, as Luang Pu La, one of Thailand’s most venerated monks, has been the abbot of the local temple, Wat Pa Tueng, for many years.
Wat Pa TuengWax imageLuang Pu La and the kingLuang Pu La has died a few years ago, but his embalmed body is still kept in one of the buildings, with a life-size wax image of the monk in front of it. You will also see oil paintings depicting King Bhumibol Adulyadej and the venerated monk, the former being blessed by Luang Pu La in a phuk khwan (‘binding the souls’) ceremony.
During a weekend in the early rainy season (usually in June), the temple is the centre of a number of festivities of which the firing of bamboo rockets is best known. The launching of the ten metre long projectiles takes place at a scaffolding beside a small reservoir at the foot of the low hills, about a kilometer from the village temple. Here the representatives of many temples of the surrounding villages gather with their bamboo rocket amidst hundreds of spectators. There is a truly festive atmosphere at Pa Tueng’s Cape Kennedy, villagers enjoying barbecued chicken, spicy papaya salad and, of course, the local distillates. Many farmers may be drunk when it is their turn to carry their rocket to the scaffold. The last fifty meters or so to the scaffold, the procession is accompanied by the loud beatings of drums and gongs and the dancing of the villagers.

mural with rocket processionrocket on scaffoldingignitingWhen the rocket is in its place, all will leave the scaffolding, except for the volunteer who will ignite the projectile. From below, the leader of the village representatives will shout last instructions for making a few minor changes to the position of the rocket that delicately balances at an angle of about 60 degrees. Then, the brave man on the scaffold will set fire to the fuse hanging from containers loaded with a few kilograms of  gunpowder. If the rocket is launched successfully, it will make a flight of hundreds of meters, sometimes ascending almost out of sight, and crash in the fields or hill forest. However, explosions during take off occur quite frequently. Such unfortunate launches mean excitement and fun for the spectators.
Het dorp Pa Tueng ligt tussen de rijstvelden en aan de voet van lage heuvels. Het is genoemd naar de tueng, de dominante boomsoort (Dipterocarpus tuberculatus) in het droge bos op de heuvels. Het dorp is bekend in Noord-Thailand, vooral vanwege de zeer vereerde monnik Luang Pu La, die jarenlang de abt van de dorpstempel was.  De monnik is een aantal jaren geleden gestorven, maar een levensgroot en levensecht wassenbeeld van hem vinden we in een prachtige houten wihan, vóór een glazen kist waarin diens gebaslemde lichaam wordt bewaard. Aan de miur hangen olieverfschilderijen met afbeeldingen van koning Bhumibol en Luang Pu La tijdens een bezoek van de koning aan de tempel. Op een van de schilderijen wordt de koning gezegend door La tijdens een pok khwan-ceremonie (het ‘afbinden van de zielen’ met behulp van een katoenen draadje om de pols). Gedurende een weekend in het regenseizoen is de tempel het centrum van een aantal activiteiten waarvan het afvuren van bamboeraketten het bekendst is.

spectatorstaking offin the skyfalling downDit regen makend ritueel gaat gepaard met het slaan op drums en gongen. De meegekomen dorpelingen lopen dansend mee wanneer hun bijna 10 meter lange raket naar een houten stellage wordt getild vanwaar het projectiel zal worden afgevuurd — Ban Pa Tuengs Cape Kennedy. Dan trekken ze zich terug op een veilige afstabd om het lot van hun raket te aanschouwen. Als de raket in stelling is gebracht, roept de leider van de groep zijn laatste instructies naar de enige man die achterblijft op de stellage en die daarop kleine veranderingen in de positie van het projectiel aanbrengt.
Aan de achterkant van het projectiel wordt het lont van een verzameling kruitvaten aangestoken en bij een succesvolle lancering zal de raket een spectaculaire vlucht van honderden meters maken en daarna ergens in het bos of op de velden neerstorten. Het gebeurt echter regelmatig dat een raket ontploft bij de lancering, wat aanzienlijk bijdraagt tot de feestvreugde onder de toeschouwers.

It is believed that the launched rockets will induce the rain to fall down plentifully on the surrounding fields. In fact, those rockets are representations of the nagas, mythological serpents associated with rain, soil and fertility. In addition to this, the rockets have a remarkable phallic symbolism, ‘its masculine fire able both to attract and subdue the feminine elements,’ as an anthropologist put it. (1) In the past, the phallic aspect of the rocket was more evident, as the men parading them also carried wooden phalluses and brandished the rockets at female spectators while they boasted of the sexual potency of their missile. More about nagas in: Naga-vuurballen, mysterieuze lichtflitsen aan de Mekong (in Dutch)

temple drumsdrummingThe contest of the temple drums, decorated with colourful scarfs and garlands of flowers, is on a field in front of the local school, opposite to Wat Pa Tueng.

Men gelooft dat de raketten regen zullen brengen op de velden in de omgeving. Ze stellen in feite naga’s voor, mythologische, regen brengende serpenten. Daarnaast hebben ze een opmerkelijke fallus-symboliek: ‘een oplichtende fallus die met zijn mannelijk vuur zowel de vrouwelijke elementen aantrekt als onderwerpt,’ zoals een antropoloog het stelde (1). In het verleden was dat duidelijker toen bij de parade van de bamboeraketten de mannen houten fallussen bij zich droegen en met de raket charges uitvoerden naar de vrouwelijke toeschouwers, terwijl ze opschepten over de sexuele potentie van hun projectiel. Meer over naga’s in: Naga-vuurballen, mysterieuze lichtflitsen aan de Mekong
De drumcompetitie tussen de enorme tempeldrums, versierd met veelkleurige sjerpen en bloemslingers, vindt plaats op een schoolveld tegenover Wat Pa Tueng.

References / referenties
(1) Cited in / aangehaald in: Richard B. Davis, Muang Metaphysics. Pandora, Bangkok, 1984: p. 126.